S.O.S Ambulans Anita Rzepska, Widacz 265, 38-430 Miejsce Piastowe
zabezpieczenie imprez
ratownictwo medyczne
transport sanitarny
S.O.S. Ambulans - tel. 601-339-328, 697-763-267, fax. 13-42-200-46
kontakt@sosambulans.pl